Op welke producten is de btw-verhoging van toepassing?

Alle “luxe” producten van auto tot zaagmachine en van zeef tot afwasmachine vallen onder de btw-verhoging.

Onder de btw-verhoging op luxe artikelen en diensten vallen dus heel veel zaken.
Producten en diensten die direct voor het levensonderhoud nodig zijn (water, levensmiddelen, sommige diensten in de gezondheidszorg) vallen onder het lage btw tarief en vallen niet onder de btw-verhoging per 1 oktober 2012. Gas en elektra en brandstoffen (ook nodig voor levensonderhoud) zijn weer hoog belast en vallen wel onder de btw-verhoging.

Btw verhoging in Nederland niet het hoogst
Samenvattend: alles wat nu hoog btw tarief van 19 procent vallen onder de btw-verhoging per 1 oktober 2012. Daarmee zijn we nog niet het hoogste btw land. Hongarije met 27 %, Zweden en Denemarken 25 % en Ierland 23%  zijn de hoogste btw landen. Laten we hopen dat een btw-verhoging naar deze percentages ons voorlopig bespaart blijven.