Laatste status BTW verhoging 2015:
(laatste update: 30 juni)

BTW verhoging gaat niet door

De laatste status is dat de BTW verhoging 2015 voorlopig niet doorgaat. Draagvlak ontbreekt in de Eerste Kamer nadat D66 zich terugtrok uit de onderhandelingen. Zonder deze meerderheid wordt het plan hoogstwaarschijnlijk niet aangenomen door de Eerste Kamer en heeft het niet langer zin om de BTW verhoging proberen door te voeren. Ook binnen de VVD en PvdA lijkt er geen unanieme mening te zijn over het wel of niet doorvoeren van de BTW verhoging. Naar alle waarschijnlijkheid komt de BTW verhoging er deze kabinetsperiode niet meer, hoewel het mogelijk is dat de onderhandelingen in een later stadium alsnog weer gestart worden.


 

De plannen zijn op dit moment dat de BTW verhoging geldt voor alle branches met het lage BTW-tarief (6%), die niet behoren tot primaire levensmiddelen, zoals boodschappen. In de praktijk betekent dit dat de prijs van deze producten (zoals een bioscoopkaartje, taxiritje en zwembadbezoek) ongeveer 14% duurder worden voor de Nederlander.

Bekijk op de pagina overzicht BTW verhoging een overzicht van alle branches waarvoor de aangekondigde BTW verhoging geldt. Mogelijk worden er nog wijzigingen aangebracht in de branches die worden geraakt door de BTW verhoging. Houd BTWverhoging.com in de gaten om altijd over actuele informatie over de belastinghervorming te beschikken.