LAATSTE NIEUWS – ‘BTW verhoging komt er niet’

btw verhogingAlles wijst erop dat de eerder aangekondigde BTW verhoging er niet meer gaat komen. De onderhandelingen tussen PvdA, VVD en andere partijen zijn volledig gestaakt. Dit werd gemeld door fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samson (VVD). De onderhandelingen zijn mislukt doordat D66 zich terugtrok. Hierdoor is er geen meerderheid meer in de Eerste Kamer die nodig is om de plannen voor de BTW verhoging door te voeren. D66-leider Alexander Pechtold zei dat er uit het kabinet weinig ambitie bleek om het plan voor de belastinghervorming succesvol te maken. 

Het draagvlak lijkt ook binnen de partijen VVD en PvdA niet zo groot te zijn als eerder gedacht. De gevolgen van de BTW verhoging zouden groot zijn. Veel alledaagse uitgaven, zoals een kappersbezoek, zouden door de BTW verhoging ongeveer 14% duurder worden. Zie ook de BTW verhoging calculator aan de rechterzijde (desktop) of onderaan de pagina (mobiel).

Eerder kwamen ook ondernemers in opstand tegen de BTW verhoging. In veel branches waar het al lastig is voor ondernemers om te overleven, zou de BTW verhoging dodelijk zijn voor veel ondernemers. De BTW verhoging was een voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van financiën. Er bestonden al vragen rond het plan, omdat geen enkele partij de BTW verhoging had voorgedragen. Wel stonden meerdere partijen destijds nog open voor het plan om het lage belastingtarief grotendeels af te schaffen. De kans is groot dat er tijdens deze kabinetsperiode niks meer gaat gebeuren met het huidige BTW-tarief.

“De verschillen waren kennelijk te groot”, zei Diederik Samson over de onderhandelingen. D66 zag het niet langer zitten, maar was nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD en PvdA noemen het klappen van de onderhandelingen teleurstellend, maar lijken geen concrete plannen te hebben om de BTW verhoging op een andere wijze alsnog verder door te voeren. Wel gaat het plan door om de lasten te verlichten. Dit gebeurt echter afzonderlijk van een eventuele wijziging aan de BTW-tarieven. Voor deze plannen kan waarschijnlijk wel nog een meerderheid gevonden worden in de senaat.

Houd BTWverhoging.com in de gaten om altijd het laatste nieuws te krijgen rond de BTW verhoging. Mogelijk worden de onderhandelingen in een later stadium toch nog gestart.


Voor wie geldt de BTW verhoging 2015?

In Nederland worden twee BTW tarieven gehanteerd: het hoge tarief (21%) en het lage tarief (6%). Het hoge tarief geldt over het algemeen voor luxe producten. Tot 2012 was dit tarief 19%. Na een wijziging werd dit percentage opgeschroefd naar 21%. Lees hier meer over op de pagina’s over de BTW verhoging 2012.

Bijna iedereen getroffen door BTW verhoging

De regering wil vrijwel alle branches die nu het lage BTW tarief hanteren laten overstappen op het hoge BTW tarief. Dit heeft een enorme impact op deze branches en daarmee ook de Nederlandse bevolking. Een stijging van 6% naar 21% betekent bijvoorbeeld dat een taxiritje van € 30,- voortaan € 34,24 kost. Dat is een stijging van maar liefst 14% in de uiteindelijke prijs voor de consument.

Niet alleen taxi’s worden duurder, voor vrijwel iedere branche met het lage BTW tarief gaat een BTW verhoging doorgevoerd worden, waaronder het openbaar vervoer, sportclubs, kappers, campings en hotels en attractieparken. Enkele van deze branches staan nu al onder druk door hoge financiële kosten en teruglopende inkomsten. Zo zou een BTW verhoging vermoedelijk het einde betekenen van de kermis zoals we deze nu kennen. Bekijk op de pagina overzicht BTW verhoging een compleet overzicht van alle branches waarvoor de BTW verhoging geldt.

Aankondiging BTW verhoging 2015

Maandag 15 juni 2015 werden de regeringspartijen VVD en PvdA het eens over een BTW verhoging voor verschillende branches met het lage BTW tarief. Dit lage tarief van slechts 6% wordt nu gehandhaafd voor levensmiddelen maar bijvoorbeeld ook sport en de bouw. In alle branches, behalve die voor levensmiddelen, zou het belastingtarief van 6% naar 21% moeten stijgen.

Deze grootschalige BTW verhoging heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de getroffen branches. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze BTW verhoging in moet gaan. Volgens de overheid gaat de BTW verhoging de staatskas ongeveer 4 á 5 miljard euro opleveren. Dit geld moet gebruikt gaan worden om meer banen te creëren en dus de werkloosheid tegen te gaan. Hoewel levensmiddelen buiten schot blijven, lijkt iedereen de gevolgen van de BTW verhoging direct te gaan voelen.

De belastinghervorming treft een zeer groot deel van de branches waar Nederlanders in het dagelijks leven regelmatig mee te maken krijgen. Volgens het CBS wordt ongeveer 6% van de goederen en diensten waar mens hun geld aan uitgeven direct getroffen. Een kaartje voor de bioscoop wordt duurder, maar ook een bezoek aan de kapper of een ritje met het openbaar vervoer. De vraag is daarom wel of daadwerkelijk alle wijzigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Mogelijk wordt het hogere BTW tarief slechts voor enkele branches ingevoerd. Op dit moment bestaan hier nog veel vragen over, omdat de plannen zich in een beginstadium bevinden.

BTWverhoging.com toont u altijd het meest actuele nieuws. Zet de website bij uw favorieten om snel te kunnen zien wat de stand van zaken is rond de BTW verhoging 2015.

Zomerreces 2015 en BTW verhoging

Van vrijdag 3 juli tot en met 31 augustus gaat de Tweede Kamer op zomerreces. In deze periode wordt er niet vergaderd in de Tweede Kamer en zal er dus ook geen beslissing vallen over de mogelijke BTW verhoging. In deze periode wordt er naar alle waarschijnlijkheid wel verder gewerkt aan de exacte plannen rond de BTW verhoging. Ook in deze periode kan er dus nog nieuws komen rond de mogelijke belastinghervorming. Hou daarom deze website in de gaten om altijd het laatste nieuws over de BTW verhoging te lezen.